فروشگاه اسکناس های خارجی

عرضه انواع اسکناس های خارجی

اسکناس 100 دلار گویان چاپ سال 2005


اسکناس 100 دلار گویان چاپ سال 2005 ، قیمت تک بانکی : 15000 تومان ،

قیمت جفت بانکی : 30000 تومان

چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان
فهرست نام کشورها: اسکناس های گویان
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ آبان۱۳۹۳ساعت   توسط فروشگاه اسکناس های خارجی  | 

اسکناس 5 دلار گویان

 

اسکناس 5 دلار گویان ، قیمت تک بانکی : 14000 تومان

چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان

 

 


فهرست نام کشورها: اسکناس های گویان
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۳ساعت   توسط فروشگاه اسکناس های خارجی  | 

اسکناس 100 دلار گویان چاپ سال 2012

 

اسکناس 100 دلار گویان چاپ سال 2012 ، قیمت تک بانکی : 16000 تومان ،

قیمت جفت بانکی : 32000 تومان

چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان


برای دیدن تصاویر با وضوح بالاتر روی هر یک از عکس های فوق کلیک کنید.

 

 


فهرست نام کشورها: اسکناس های گویان
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۹۲ساعت   توسط فروشگاه اسکناس های خارجی  | 

اسکناس 10 دلار گویان سال 1989

 

اسکناس 10 دلار گویان سال 1989 ، قیمت تک بانکی : 14000 تومان ،

قیمت جفت بانکی : 28000 تومان

چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان

برای دیدن تصاویر با وضوح بالاتر روی هر یک از عکس های فوق کلیک کنید.

 

 


فهرست نام کشورها: اسکناس های گویان
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲ساعت   توسط فروشگاه اسکناس های خارجی  | 

اسکناس 10 دلار گویان سال 1992

 

اسکناس 10 دلار گویان سال 1992 ، قیمت تک بانکی : 8000 تومان

چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان

برای دیدن تصاویر با وضوح بالاتر روی هر یک از عکس های فوق کلیک کنید.

 

 


فهرست نام کشورها: اسکناس های گویان
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲ساعت   توسط فروشگاه اسکناس های خارجی  | 

اسکناس 20 دلار گویان سال 2006

 

اسکناس 20 دلار گویان سال 2006 ، قیمت تک بانکی : 10000 تومان ،

قیمت جفت بانکی : 20000 تومان

چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان

برای دیدن تصاویر با وضوح بالاتر روی هر یک از عکس های فوق کلیک کنید.

 

 


فهرست نام کشورها: اسکناس های گویان
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲ساعت   توسط فروشگاه اسکناس های خارجی  |